EKSEMPLER PÅ AFHOLDTE KONFERENCER

Herunder finder du en liste over mange af de konferencer, som IBOS tidligere har arrangeret:

Foto af IKT-hjælpemidler

IKT-Messe & Konference blev i september 2015 afholdt for fjerde gang med IBOS som arrangører. Gennem foredrag, workshops og seminarer blev deltagerne præsenteret for den nyeste viden om informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler. 

Foto af to kvinder i syværkstedet

Inklusionskonferencen i april 2013 handlede om muligheder og barrierer for, at blinde og svagsynede i praksis har adgang til fællesskaber i uddannelsessystemer, fritidsliv og på arbejdsmarkedet. Find oplæg fra konferencen her.

Foto af to kvinder, hvor den ene har briller på

Syn Med Stroke er et skandinavisk symposium om nye behandlingsmetoder af halvsidigt syn efter stroke og andre hjerneskader.
Se program, præsentationer og billeder fra symposiet i december 2012.

Foto af medarbejder, der arbejdet på et beskyttet værksted

MDVI-konferencen danner ramme om et internationalt læringsnetværk, hvor der kan udvikles nye metoder til at træne og undervise mennesker med syns- og multihandicap (MDVI). Konferencen sigter mod skabelse af nye jobområder for mennesker med syns- og multihandicap.

Foto af en sal med mennesker.

Hvert år arrangerer og afholder IBOS i samarbejde med DTHS Synsfaglige Netværksdage.
Senest blev Netværksdagene afholdt den 25.-26. november 2015 i Middelfart.

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune