Teknologiske hjælpemidler til mennesker med synshandicap

Den 22. september afholdes konferencen som led i forskningsprojektet Technology enhanced vision in blind and visually impaired individuals, der foretages af forskere fra Københavns Universitet med rødder i både humaniora og neurovidenskab. Forskningsprojektet undersøger muligheden for at anvende teknologisk syn til blinde og synshæmmede personer i deres hverdagsliv. Her er appen Google Tango blevet udviklet og testet med formålet at hjælpe blinde og synshæmmede med at navigere som supplement til deres mobilitystok.

Konferencen vil blive afholdt i samarbejde mellem Københavns Universitet og IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede og finder sted i:

Auditoriet,
Psykiatrisk Center København,
Rigshospitalet Henrik Harpestrengs Vej, opgang 61A,
2100 Copenhagen

Til konferencen vil forskningsprojektet blive præsenteret sammen med præsentationer fra andre forskere og praktikere på området. Se programmet nedenfor.

Praktiske spørgsmål bedes stilet til Annemarie Haack Enevoldsen på ahe(at)remove-this.ibos.kk.dk

Faglige spørgsmål bedes stilet til Brian L. Due på bdue(at)remove-this.hum.ku.dk

Konferencesprog: Engelsk.

 

Conference Program 

Synoptik-fonden Symposium

Enhancing spatial navigation in blind and visually-impaired individuals
Friday, September 22, 2017

Scientific Program

08:30-09:00: Registration and welcome coffee

09:00-09:05: Welcome address

09:05-09:30: Jacob Funch, Jafu, Technological aids for the visually impaired: Our way to Tango

09:30-10:00: Kasper Hornbæk, Department of Computer Science, Copenhagen University Human-computer interfaces: spatial memory, haptics and navigation

Coffee-break

10:20-11:15: Barry Smith, Institute of Philosophy, University of London (Key-note lecture) Cross-modal correspondences and the concept of the unity of the senses

11:15-11:45: Charles Boyle, Luis D. Bernal, Marcin Ograbek, SignalGarden. Sensory Fusion - spatial computing for greater independence and dignity.

11:45-12:15: Brian Lystgaard Due, Department of Nordic Studies and Linguistics, University of Copenhagen. Ethnographic knowledge of blind individual’s behaviour and insight in the technological development.

Lunch-break

13:30-14:00: Luigi Cuturi, Unit for Visually Impaired People, Istituto Italiano di Tecnologia, Genoa, Italy. The role of vision in the representation of space: implications for navigation in blindness

14:00-14:30: Ron Kupers, BRAINlab, Rigshospitalet, University of Copenhagen Don’t get lost: from tongue stimulation to tango with a smart hand-held

General Discussion and future perspectives (14:30-15:00)

Participation to the symposium is free, but please register via the link on the right.

 

Place: Auditorium, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej, opgang 61A, 2100 Copenhagen

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune