Syn og Hjerne 2017

Mennesker på rækker i en foredragssal. Der bliver klappet

Den 6. og 7. september 2017 præsenterer IBOS den nordiske konference Syn & Hjerne for første gang. Konferencens omdrejningspunkt vil være hjerneskade og hjernepåvirkning kombineret med en synsnedsættelse. Hjernepåvirkningerne kan være i forbindelse med fx blodprop, hjerneblødning, hjernesvulst, hjernerystelse, kvæstelse i hovedet, neurologiske lidelser eller andre hjernemæssige problematikker.

Programmet byder på faglige oplæg og workshops af eksperter inden for syns- og hjerneområdet.

Det fulde program samt praktiske informationer vil blive offentliggjort på denne side.

Konferencen afholdes på Comwell Hotel Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør.

Hvis du har lyst til at deltage i konferencen som oplægsholder eller at afholde en workshop, hører vi meget gerne fra dig.

 

Oplæg og workshops

Oplæg ved Jan Richard Bruenech (PhD)

Professor of Ocular Anatomy
Department of Optometry, University college of Southeast Norway

Beskrivelse kommer snart.

Unge hjerner - landsdækkende styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade

Ved Birgitte Hysse Forchhammer, ledende neuropsykolog, Ph.d og lektor, Rigshospitalet, Glostrup og Projekt Styrket indsat for unge

Unge med erhvervet hjerneskade er en særlig udsat og sårbar gruppe. Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade er et landsdækkende projekt, der i 2013 fik 100 mio fra Sundhedsministeriet til at udvikle den regionale indsats. I projektperioden er der etableret fem regionale ungeambulatorier samt en lang række delaktiviteter med fokus på tværsektorielt samarbejde, kompetenceudvikling, social integration, brugerinddragelse, hjernetræthed og teknologiafprøvning. Projekterne har også startet en national database op: Dansk Register for Unge med Erhvervet hjerneskade DRUE og en række forskningsprojekter, bla. 3 Ph.d. studier. I oplægget beskrives de foreløbige erfaringer, og perspektiver for fremtidig implementering diskuteres.

Læs mere her: www.styrketindsats.dk 

Tværfagligt samarbejde og koordinering af rehabilitering af borgeren med erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse

Ved Dina Krejner-Møller, Projektleder og hjerneskadekoordinator, Center for Sundhed og Omsorg, Lyngby-Taarbæk Kommune

Forløbsbeskrivelse om rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Ved Morten Kurth, faglig leder og Camilla Højgaard Nejst, faglig konsulent, Socialstyrelsen

Socialstyrelsen præsenterer forløbsbeskrivelsens anbefalinger til koordinerede forløb og eksempler på centrale indsatser til målgruppen. Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i regi af den nationale koordinationsstruktur og har fokus på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområdet. Socialstyrelsen har udarbejdet forløbsbeskrivelsen i samarbejde med bl.a. KL, Sundhedsstyrelsen, udvalgte kommuner og videnshavere samt med inddragelse af bruger- og interesseorganisationer.

Når synet skal indgå i hele organismens funktion!

Ved Thorkild Rasmussen, optometrist FCOVD FANO, Skive Synsplejeklinik

Mange synsundersøgelser har fokus på visus – øjnenes evne til at se skarpt.

Men et godt syn er langt mere end visus og samsyn. Hjernens evne til at tolke det man ser, og at integrere de andre sanser i synsprocessen er mindst lige så vigtig – måske vigtigere, og ofte lidt overset.

Rigtig mange mennesker har problemer med forståelse af rummet (svimmelhed og desorientering), utilpashed, nedsat forståelse af det de læser, nedsat reaktionstid og mange andre dysfunktioner selv om deres optiske hjælpemidler giver dem optimal skarphed.

Her spiller hjernens evne til at integrere motoriske, vestibulære og visuelle sanseindtryk en stor rolle, og optiske hjælpemidler kan faktisk i nogle tilfælde forstyrre denne integration – også selv om styrkerne er ”korrekte”.

På samme måde spiller personens energi-stressforhold en stor betydning for hjernes evne til at bearbejde synsindtrykkene. Livsstil, kost og medicin er derfor også væsentlige faktorer at tage i betragtning når arbejder med synsoptimering.

I foredraget kommer jeg ind på hvordan jeg bruger optiske hjælpemidler, træning, ernærings- og livsstilsændringer i mit arbejde, og vil forsøge at forklare sammenhængene.

Neglekt - udredning og rehabilitering

Ved Inge Wilms, Postdoc og daglig leder af BRATLab (Brain Rehabilitation and Research using Advanced Technology Laboratoty), Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Neglekt er et bredspektret syndrom af opmærksomhedsforstyrrelser og mange borgere får diagnosticeret neglekt efter hjerneskade, men hvad er det egentlig, og hvad kan man gøre ved det? I dette indlæg forsøger jeg at bringe deltagerne up-to-date med den seneste viden på området omkring udredning og behandling af neglekt.

Tværfaglig udredning og indsats for borgere med synsmæssige vanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade

Ved neuropsykolog Nina Rygård Andersen, Syn-hjerneteamet, Kommunikationscentret, Region Hovedstaden.

Syn-hjerneteamet, bestående af logopæd, neuropsykolog, optometrist, neurooptometrist, synskonsulent og fysioterapeut, har gennem de sidste tre år øget fokus på synsvanskeligheder hos voksne med erhvervet hjerneskade, da synsvanskeligheder har afgørende betydning for tilrettelæggelsen og udbyttet af såvel den fysiske, kommunikative samt kognitive indsats.

Syn-hjerneteamet vil i workshoppen præsentere Kommunikationscentrets erfaringer med systematisk afdækning af borgernes synsvanskeligheder og den efterfølgende fleksibelt tilrettelagte tværfaglige indsats. Formålet med indsatsen er overordnet at forbedre borgerens kompensationsmuligheder og dermed øge borgerens aktivitets- og deltagelsesmuligheder i hverdagen. Specifikt i forhold til borgerens synsfunktion tager indsatsen udgangspunkt i borgerens samlede situation og retter sig bl.a. mod vanskeligheder som neglekt, hemianopsi, hemianoptisk aleksi, visuospatielle vanskeligheder, dobbeltsyn, samsynsproblemer, lysfølsomhed og en evt. kombination heraf. Kommunikationscentrets tilbud omfatter synsmæssig vejledning, rådgivning og undervisning samt kompenserende foranstaltninger (flere forvaltningsområder).

Med udgangspunkt i cases vil vi beskrive KC’s indsats og praksis og lægge op til erfaringsudveksling. 

Vigtigheden af samsyn

Ved Karsten Haahr, neurooptometrist, Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS)

Denne grundlæggende problemstilling belyses ud fra den overordnede synsmæssige funktion. Det er alt det der kommer efter det rene sanseindtryk. Hvad bruges det visuelle sanseindtryk til? Og hvordan påvirkes de daglige aktiviteter af øjnenes samarbejde? Herunder hvorfor det er vigtigt at kompensere for erhvervet dobbeltsyn hurtigst muligt med eksempelvis prismekorrektion fremfor at dække det ene øje med klap.

Kompetanse, Rehabilitering Om Syn og Slag (KROSS)

– tverrfaglig kunnskapsoverføring i spesialist – og kommunehelsetjenesten

Ved Helle K Falkenberg, optometrist og førsteamanuensis Ph.D ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, Høgskolen i Sørøst-Norge

Synstap etter hjerneslag forekommer ofte og øker risikoen for redusert helse og livskvalitet, men er vanskelig å oppdage. Godt syn og tidlig synsrehabilitering, bedrer annen rehabilitering. Intervensjonsstudiens overordnede mål har vært å styrke rehabiliteringstilbudet til slagrammede med synsforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten ved å utvikle og implementere et klinisk synsscreeningverktøy (KROSS skjema) og systematiske rutiner for synsundersøkelse av alle slagrammede. Et tverrfaglige opplæringsprogram (2,5 dager) og KROSS skjema ble utviklet ved bruk av en Knowledge-to-action (KTA) modell. Vi har akkurat startet et tilsvarende PhD prosjekt i kommunehelsetjenesten i Kongsberg.

KROSS har ført til et styrket rehabiliteringstilbud og nye rutiner ved de to slagenhetene ift vurdering av synsfunksjon hos slagrammede. KROSS skjema vi har utviklet benyttes nå rutinemessig ved de to slagenhetene og er en del av slagmappa til pasientene. Vi har også nettopp startet et tilsvarende prosjekt i kommunehelsetjenesten i Kongsberg kommune.

43 ansatte fra to slagenheter deltok, og inkluderte optometrister, oftalmologer, sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Evalueringer er gjort vha intervju med pasienter, gruppeintervjuer med 9 ansatte, og en utvidet synsundersøkelse på 30 pasienter ved Synsklinikken ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse, Høgskolen i Sørøst-Norge.

I denne presentasjonen vil jeg presentere resultater studien og hvordan KTA-modellen kan bidra til å endre klinisk praksis og økt kompetanse om behov og viktighet av synsrehabilitering etter hjerneslag. Vi mener tverrfaglig samarbeid om synsrehabilitering vil bidra til bedre helse og livskvalitet etter hjerneslag.

Intervention med fokus på syn og balance

Ved Birgitte Lund Bækgaard og Pia Sibbern, fysioterapeuter, Hjerneskadecentret BOMI

På konferencen vil Hjerneskadecentret BOMI, præsentere deres syns- og balancetrænings tilbud. Tilbuddet har eksisteret siden 2008, og tilbydes til borgere med hjerneskade og følger efter commotio, i form af øjenmotoriske- , samsyns- og balance vanskeligheder. Tilbuddet foregår i et særlig tæt samarbejde mellem fysioterapeut og optometrist.

Der er behov for forskning og udvikling for at forbedre udredning og intervention indenfor dette område.

I 2012 – 2014 gennemførte Hjerneskadecentret BOMI et projekt støttet af Forebyggelsesfonden. Centret indgik en samarbejdsaftale med 20 sjællandske kommuner og 3 hospitaler (neurologiske afdelinger). Projektet havde til formål at belyse om borgere med syns- og balancevanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade, havde effekt af et intensivt individuelt tilrettelagt syns-og balancetrænings tilbud i grupper på funktionsniveau og på arbejdsstatus. Projektet og resultaterne herfra vil blive præsenteret på konferencen.

Workshop om brug af filterglas til borgere med erhvervet hjerneskade

Ved karsten Haahr, neurooptometrist, Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS)

Lysfølsomhed er et ofte forekommende problem for mange der har en erhvervet hjerneskade. Der er de senere år kommet flere specialfarver, som specielt for denne gruppe er velegnede. Disse filterglas vil kunne ses og prøves. Og der vil blive præsenteret den tilgængelige dokumentation både omkring hvilket lys filtrene transmitterer og hvordan de kan bruges til bl.a. at reducere mørkhedsgraden så der i bedst mulige omfang undgås kronisk afhængighed.

Cortical visual impairment hos børn og unge

Ved Trine Mindegaard, synskonsulent for børn, Kommunikationscentret, Region Hovedstaden

Den største gruppe af børn og unge, som er registreret i synsregistret, er børn og unge med hjernebetinget synsnedsættelse. For disse børn ligger der et stort udviklingspotentiale i forhold til at få et bedre funktionelt syn. Forskellen på børn med CVI og børn med okulær synsnedsættelse, er fundamentalt to forskel-lige udfordringer og bør også behandles sådan.

Med udgangspunkt i Christine Roman Lantzy’s tilgang til børn med CVI, vil der på workshoppen sættes fokus på, de særlige karakteristika, som kendetegner CVI. Hvordan der systematisk kan arbejdes med den gruppe og hvordan kom-munikation kan tænkes ind i forhold til de børn og unge, som udover deres CVI også har behov for ASK (Alternativ og støttende kommunikation).

 

Listen opdateres løbende.

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Udviklingsmedarbejder
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune