Syn og Hjerne 2017

Mennesker på rækker i en foredragssal. Der bliver klappet

Den 6. og 7. september 2017 præsenterer IBOS den nordiske konference Syn & Hjerne for første gang. Konferencens omdrejningspunkt vil være hjerneskade og hjernepåvirkning kombineret med en synsnedsættelse. Hjernepåvirkningerne kan være i forbindelse med fx blodprop, hjerneblødning, hjernesvulst, hjernerystelse, kvæstelse i hovedet, neurologiske lidelser eller andre hjernemæssige problematikker.

Programmet byder på faglige oplæg og workshops af eksperter inden for syns- og hjerneområdet.

Det fulde program samt praktiske informationer vil blive offentliggjort på denne side.

Konferencen afholdes på Comwell Hotel Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør.

Hvis du har lyst til at deltage i konferencen som oplægsholder eller at afholde en workshop, hører vi meget gerne fra dig.

 

Oplæg og workshops

Unge hjerner - landsdækkende styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade

Ved Birgitte Hysse Forchhammer, ledende neuropsykolog, Ph.d og lektor, Rigshospitalet, Glostrup og Projekt Styrket indsat for unge

Unge med erhvervet hjerneskade er en særlig udsat og sårbar gruppe. Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade er et landsdækkende projekt, der i 2013 fik 100 mio fra Sundhedsministeriet til at udvikle den regionale indsats. I projektperioden er der etableret fem regionale ungeambulatorier samt en lang række delaktiviteter med fokus på tværsektorielt samarbejde, kompetenceudvikling, social integration, brugerinddragelse, hjernetræthed og teknologiafprøvning. Projekterne har også startet en national database op: Dansk Register for Unge med Erhvervet hjerneskade DRUE og en række forskningsprojekter, bla. 3 Ph.d. studier. I oplægget beskrives de foreløbige erfaringer, og perspektiver for fremtidig implementering diskuteres.

 

Listen opdateres løbende.

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Udviklingsmedarbejder
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune