Syn & Hjælpemidler 2017

Foto af kvinde, der afprøver hjælpemidler til læsning.

Den 17. og 18. maj 2017 præsenterer IBOS konferencen Syn & Hjælpemidler for første gang. Konferencens omdrejningspunkt er syn, hjælpemidler, IKT og tilgængelighed. Programmet byder på faglige oplæg af eksperter inden for synsområdet samt workshops om synskompenserende hjælpemidler.

Konferencen vil ligeledes bestå af udstilling og præsentationer af synskompenserende hjælpemidler - fra IKT-løsninger til hverdagshjælpemidler.

Det fulde program samt praktisk info vil blive offentliggjort på denne side.

Konferencen afholdes på Comwell Hotel Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. Hvis du har lyst til at deltage i konferencen som oplægsholder eller at afholde en workshop, hører vi meget gerne fra dig.

Læs her mere om, hvordan du melder dig som oplægsholder til Konferencen 'Syn & Hjælpemidler'.


Workshops og faglige oplæg

Technology Enhanced Vision in Blind and Visually Impaired Individuals

V. Brian Due, adjunkt ved Centre of Interaction Research and Communication Design (CIRCD) Københavns Universitet

Dette oplæg præsenterer forskningsprojektet ’Technology enhanced vision in blind and visually impaired individuals’, der løber fra januar 2016 til juni 2017. Projektet er støttet af Synoptikfonden, og undersøger potentialet af computerteknologi for blinde og svagsynede i deres dagligdag. Projektet har fokus på aktiviteter, der kan være svære at gennemføre for mennesker med nedsat eller manglende syn – f.eks. at navigere fra et sted til et andet, læse eller genkende forskellige objekter. Projektet er et tværfagligt samarbejde med deltagere fra Det Humanistiske Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Den tværfaglige tilgang er afspejlet i undersøgelsesdesignet, der både omfatter dataindsamling i dagligdagssituationer, prototypetests og tests af eksisterende state-of-the-art produkter.

Som en del af projektet bliver der udviklet en prototype-applikation til Google Tango, der kan hjælpe brugeren med at undgå forhindringer, når man går fra a til b. En tidlig udgave af prototypen er blevet testet i samarbejde med brugere på IBOS og Blindecenter Bredegaard. Derudover har projektet også i samarbejde med IBOS, RP-gruppen og Dansk Blindesamfund testet VA-ST smart specs, som et forskerhold ved Oxford University har udviklet specielt til svagsynede.

Præsentationen vil afdække fremgangsmåden i de forskellige dele af projektet og fremlægge de foreløbige resultater, samt komme med bud på, hvor teknologien bevæger sig henad i fremtiden.

Personlig tilgængelighed

Ved Anders Hostrup, synskonsulent, CSV Vejle

Oplægget omhandler:

 • At forholde sig til sin funktionsnedsættelse, i stedet for at forstå den.
 • At lære at leve med, som en dynamisk proces i stedet for at acceptere og erkende det, som en afsluttende facit.
 • Personlig tilgængelighed skal ses som en dialektisk proces, der balancerer mellem teknologi, hjælpemidler og personlig handlemønstre og strategier.
 • Personlig tilgængelighed, skal forstås som de overvejelser og strategier der vælges.
 • Det at forholde sig til aktiviteter, handlinger, ønsker og behov, som vi såvel har på arbejde som rent privat/personligt.
 • Timeglas teori.
 • Tid og hastighed er universelle parametre i den forståelse af aktivitet og deltagelse i både arbejdslivet, det sociale og personlige.
 • Tid og hastighed skal afstemmes ud fra opgave, ønske og den funktionelle synsrest.
 • Tid til fordybelse, tid til at ”nå at se det”.
 • Synstolkning i bevægelse - at sætte rum og retning på hvad I gør/siger/peger på. Synstolkning bliver ofte isoleret set handlingsorienteret, men skal også ses som en løbende synstolkningsproces.
 • Hvordan løses opgaven bedst muligt?
 • Hvordan bruges de aktuelle ressourcer på kort og på lang sigt?

Præsentation af projektet "Bedre lys mere liv"

Ved Anne Jacobsen og Signe Tødten, synskonsulenter, CSU Slagelse

Formålet med projektet er at sikre bedre liv for børn og voksne med synsvanskeligheder via optimal lyssætning.

Ide og baggrund: I arbejdet med borgere oplever vi, at dårligt og utilstrækkeligt lys, er medvirkende årsag til at børn, voksne og ældre med synsvanskeligheder, ikke i samme grad som andre kan opretholde et selvhjulpent, socialt og aktivt liv. For børn kan den rigtige lyssætning sikre, at de får tilstrækkeligt udbytte af børnehavens stimulering og skolens undervisning. For voksne kan det være en afgørende faktor for, at fastholde arbejdet. Rigtigt lys hjælper borgere med synsvanskeligheder til at færdes trygt, at klare dagligdagens fornødenheder og holde kontakten med familie og det omgivende samfund.

Målgruppe: Børn, unge, voksne og ældre med synsvanskeligheder. I nærværende metodeprojekt indgår ca. 60 borgere.

Relevante samarbejdspartnere: AAlborg Universitet, Dansk Blinde Samfund, Visio Eindhoven Holland, Slagelse Kommune, ÅF-Lighting, Neoline, Greenline, Regionale synscentraler, psykolog og indretningsdesigner.

Kunstens forestilling om blindhed

Ved Kristina Steinbrock, billedkunstner

Præsentationen tager udgangspunkt i de to projekter, ” At kradse i overfladen” og ” Kroppens fortællinger og andre gradbøjninger”, som har fundet sted mellem IBOS og Statens Kunstfonds huskunstner ordning.

Projekterne har haft fokus på indre refleksioner og personlige fortællinger frem for det reelle handicap. Hvordan kan mødet med kunsten åbne op for andre slags tanker hos de unge på IBOS, og hvilke projekter er der kommet ud af samarbejdet?

Præsentationen fokuserer også på de kunstneriske værker, som udspringer fra min billedkunstneriske praksis, og det teoretiske perspektiv, som jeg tager udgangspunkt i. Hvad kan jeg som billedkunstner bidrage med i forhold til formidlingen af det samfundsmæssige blik på unge med synshandicap, og hvori ligger vigtigheden i at introducere et andet billede på livet med synshandicap?

Motion og tilgængelighed

Ved Karina Berner-Magnusson, teamleder og Flemming Saaby Nielsen, hjælpemiddelassistent, begge fra IBOS 

Der har på IBOS været en øget opmærksomhed på motion og tilgængelighed for personer med synsnedsættelse. SFI har lavet en undersøgelse, der viser, at personer med et synshandicap dyrker mindre motion end personer med fuldt syn. Dette er medvirkende til en større overvægt, risiko for livstilssygdomme og øget udtrætning. Denne udtrætning kan have indflydelse på arbejdslivet, uddannelse og hverdagslivet samt generelt nedsat samfundsdeltagelse.

Oplægget vil omhandle, hvad der kom ud af en workshop omhandlende emnet: Motion og tilgængelighed. Endvidere vil vi berøre motionsvaner. Hvordan kan vi tænke motion ind i hverdagen? Hvilke positive og negative indvirkninger kan motion have på dagligdagen? Hvilke hjælpemidler er tilgængelige allerede, fx Apple Watch, iPhone apps, pulsmåler, accelerometer samt Polar Beate og SHFT. IBOS har efterfølgende startet et samarbejde med KUA og Handicapidrættens Videnscenter omhandlende fællesskab, tilgængelighed og motion.

Derudover vil der være hands-on afprøvning af concept2 ro- og skimaskine, samt introduktion til Polar Beate og SHFT, hvor tilgængelighed for blinde og svagsynede vil være i fokus. 

Workshop om Blinfo

Ved Bredegaard

Beskrivelse kommer snarest.

Sådan kommer Nota medlemmerne i møde

– få inspiration og introduktion til Notas services

Vidste du for eksempel, at Notas medlemmer nu har adgang til bøger på arabisk, kan downloade vores app og kan vælge mellem 26.000 lydbøger?

Ved Hanne Rosenthal Hansen og Peter Seyfarth, Nota

Dette oplæg er til dig der vil vide mere om, hvad vi kan tilbyde medlemmer af Nota. Nota er meget mere end automatiske udsendelser af lydbøger på CD. Få inspiration til hvordan man kan benytte vores tilbud, uanset om man er ung eller gammel, studerende eller pensionist eller læser hjemme eller på farten.

Hør om Notas forskellige services, der understøtter forskellige behov:

 •  Fritidslæsning
 • Studieservice
 • Erhverv
 • Døvblinde

Adgangen til bøgerne er mere alsidig end nogensinde før, og det betyder at man som medlem har mange flere muligheder for at benytte den metode der passer en bedst. Vi kommer ind på: 

 • CD’erne
 • Notas online Bibliotek
 • Notas app
 • Hvordan finder man selv hjælp til at benytte de nye tilbud og teknologier

Der sker meget i den digitale verden. Det kan også betyde noget som medlem af Nota: Få perspektiv på, hvordan fremtiden ser ud, når det handler om ny teknologi til læsning af bøger.

Nota er Nationalbibliotek for mennesker med syns- og læsevanskeligheder. Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser - tilpasset deres behov. Nota fungerer som nationalt viden- og kompetencecenter for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder.

NonVisual Desktop Access (NVDA)

Ved Ole Guldberg og Daniel Gartmann, IKT-konsulenter på IBOS

NonVisual Desktop Access (NVDA) er en gratis, open source, skærmlæser til Microsoft Windows. Med NVDA kan blinde borgere bruge en computer med både tastatur, touchskærm og brailledisplay.

Oplægget omhandler:

 • Hvad er NVDA projektet?
 • Fordele ved NVDA
 • Funktioner i NVDA
 • NVDA's opbygning
 • Hvem kan bruge NVDA?
 • NVDA i undervisningssammenhæng
 • Erfaringer med NVDA

INCLUTECH - Inklusion i Europa gennem viden og teknologi

Ved Synscenter Refsnæs og Sensus ApS

Præsentation af et to årigt Erasmus+ projekt. Partnerne er fra Cypern, Italien, Rumænien, Bulgarien Ungarn og Danmark. Projektets afsæt ligger i inklusionsfeltet.

Vi er alle på vej mod inklusion, men i Europa er det meget forskelligt, hvor langt vi er nået med at inkludere mennesker med særlige behov i den almindelige undervisning – herunder blinde og svagsynede. I norden har vi gjort det i rigtig mange år og har ikke rigtig specialskoler mere men har masser af erfaring med inkluderende læring og brug af teknologi – til gengæld er vores specialviden og især specialpædagogiske erfaring med undervisning af blinde i de klassiske discipliner f. eks. matematik og fysik gradvist begyndt at erodere over tid. Vi har ganske enkelt ikke kunnet fastholde alt den praktiske viden. I Øst- og Mellemeuropa forholder tingene sig anderledes; her er der stadig specialskoler, og man er først lige begyndt at tænke på integration/inklusion – men har sine kernekompetencer omkring undervisning af blinde.

Projektet har undersøgt og forsøgt at beskrive den blindepædagogiske praksis i relation til bestemte fag. Vi vil præsentere de 12 guides til undervisning af henholdsvis blinde, svagsynede og ordblinde i modersmål, fremmedsprog, musik og matematik. Herudover et GoodPractise katalog om inklusion i undervisning generelt. Som det sidste, vil vi præsentere et sæt e-læringsmoduler til produktion af alternative formater med RoboBraille Tjenesten. 

IBOS' Nodelæser

Ved Bo Alstrup og Daniel Gartmann, IKT-konsulenter, IBOS

IBOS' Nodelæser er et gratis program, som giver blinde og svagsynede sangere og musikere muligheden for at tilegne sig noder på lige fod med seende.

IBOS Nodelæser minder på mange måder om almindelige node-redigeringsprogrammer som Sibelius og MuseScore, men til forskel fra disse programmer er IBOS Nodelæser designet fra grunden, med hjælp fra synskonsulenter og blinde og svagsynede musikere, til at være et hjælpemiddel til mennesker med et synshandicap.

Programmet kan kort fortalt læse noder fra et musikstykke op, afspille og vise dem visuelt på en skærm. Noderne kan vises som tekst eller punktnoder på et punktdisplay. Programmet styres med tastaturgenveje og menuer, og brugeren kan med fordel benytte de almindelige kommandoer i JAWS til oplæsning. Man kan blandt andet navigere rundt i musikstykket og eksempelvis springe til en bestemt takt samt vælge hvilke noder eller stemmer der ønskes oplæst eller vist. Afspilningshastigheden kan også indstilles og programmet kan gentage en sekvens automatisk til indlæring.

Læs mere om IBOS' Nodelæser her.

Svagsynslæsning- og skrivning

Ved Synscenter Refsnæs

Beskrivelse kommer snarest.

Taktilt materiale til blinde og stærkt svagsynede børn i skoleregi

Ved Tine Teilmann, synskonsulent, SCR Kommunikation, Roskilde 

Beskrivelse kommer snarest.

Programmet opdateres løbende

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Udviklingsmedarbejder
Tlf.: 39 45 23 14
Logo af Københavns Kommune