Program torsdag den 23. november

Fælles
08.00 - 09.00Ankomst og registrering.
Kaffe og morgenbrød.

09.00 - 12.00
(Pause 10.00- 10.30)


PARALLELSPOR 5, 6 OG 7

Spor 5: Punktskrift

09.00 - 12.00Hvad får borgeren ud af at yde den ekstra indsats, det kræver for at lære punkt i stedet for udelukkende at få informationen via syntetisk tale? Brug 3 timer af din deltagelse på netværksdagene på at møde andre professionelle fra hele landet, der beskæftiger sig med det eneste skriftsprog, der kan bruges uden øjne og ører.

Hvordan kan vi sammen motivere og stimulere brugen af punktskrift hos voksne borgere, der har mistet så meget af synet, at læsning med øjnene ikke længere er en realistisk mulighed? I Kernekompetencegruppen for Punktskrift vil vi starte workshoppen ved kort at fortælle om de områder, gruppen arbejder med.

Du kommer også til at:
  • Få præsenteret IBOS Nodelæser til læsning af punktnoder på et punktskriftdisplay via JAWS.
  • Kunne dele dine erfaringer med at undervise og bruge punktskrift i hverdagen.
  • Få lejlighed til at diskutere egne erfaringer - så kom derfor gerne med en case fra din hverdag.
Workshoppen er for dig, der som professionel skal tilbyde løsninger til borgere, der ikke kan læse tekst med øjnene med acceptabelt udbytte.
Og husk: Punktskrift sammen med syntetisk eller menneskelig tale er to ting der fint kan kombineres!

Tovholdere: Daniel Gartmann, IBOS og Kernekompetencegruppen for Punktskrift.

Spor 6: Almindelig Daglig Levevis (ADL)

09.00 - 12.00


Udredning på ADL-området

 

I vores praksis oplever vi, at udredningen på ADL-området kan blive snæver og primært tager udgangspunkt i de elementer, der relaterer sig til synsnedsættelsen og dennes betydning i ADL-aktiviteter. Og ofte kommer udredningen til at fokusere på konkrete aktiviteter som for eksempel madlavning og måltidsteknik.

Det kommer let til at handle om: ”hvad kan du, og hvad er svært med det syn, du har?”. Og det er jo hverken forkert eller uvæsentligt, men vi vil i årets ADL-workshop gerne sætte fokus på nogle af de øvrige faktorer, der også har betydning for borgerens forudsætninger for at indgå i et ADL-undervisningsforløb.

Der er mange faktorer udover det nedsatte syn, der kan have betydning for borgerens evne til at kunne indlære nyt og erhverve sig nye ADL-færdigheder. Det kan være faktorer som angst, OCD, sanseapparatet generelt - herunder høre-, føle-, lugte- og smagssansen, den taktile, vestibulære, og proprioceptive sans, andre fysiske lidelser som tremor, parese, gigt, osteoporose eller kommunikative udfordringer i forbindelse med f.eks. afasi.

Vi vil i denne workshop sætte fokus på sanseapparatet og angst og i fællesskab blive klogere på, hvordan vi sikrer os, at vi får udredt for disse elementer og dermed kan planlægge den mest hensigtsmæssige ADL-intervention og undervisning efterfølgende.

 

  • Oplæg om sansernes betydning i et ADL-perspektiv.
  • Gruppearbejde.
  • Oplæg om angst ved ADL med efterfølgende gruppearbejde.
    v/ Maria Krøl, psykolog, IBOS.
  • Fælles opsamling.

Tovholdere: Karin Gøbel Davies, Astrid Berthelsen og Tove Jespersen, Center for Kommunikation, Herning.

Spor 7: Syn og it

09.00 - 12.00Tovholdere: Anders Fynbo Mortensen, Jesper Kryger og Uffe Wever Pedersen, Synscentralen Vordingborg.

Fælles
12.00 - 13.00Frokost.
13.00-13.45Oplæg om Pædagogisk Diplomuddannelse i synspædagogik og syns(re)habilitering

v/ Lene Friis, THS Aabenraa, Gitte Thranum Haldbæk og Lea Johanne Sarfelt, begge to fra IBOS
14.00 - 15.45
(Der indlægges pause)
Oplæg om arvelige nethindesygdomme (typer, genetik og behandlingsmuligheder).

v/ Mette Berthelsen.
16.00 - 16.30Fælles opsamling og afslutning.

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Udviklingsmedarbejder
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Elsebeth Mortensen

Elsebeth Mortensen

Psykolog
Tlf.: 39 45 23 26

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune