Program torsdag den 23. november

Fælles
08.00 - 09.00Ankomst og registrering.
Kaffe og morgenbrød.

09.00 - 12.00
(Pause 10.00- 10.30)


PARALLELSPOR 5, 6 OG 7

Spor 5: Punkt og grafisk fremstilling

09.00 - 12.00Tovholdere: Daniel Gartmann, IBOS og Kernekompetencegruppen for punkt og grafisk fremstilling.

Spor 6: Almindelig Daglig Levevis (ADL)

09.00 - 12.00


Udredning på ADL-området.

I vores praksis oplever vi, at udredningen på ADL-området kan blive snæver og primært tager udgangspunkt i de elementer, der relaterer sig til synsnedsættelsen og dennes betydning i ADL-aktiviteter. Og ofte kommer udredningen til at fokusere på konkrete aktiviteter som for eksempel madlavning og måltidsteknik.

Det kommer let til at handle om: ”hvad kan du, og hvad er svært med det syn, du har?”. Og det er jo hverken forkert eller uvæsentligt, men vi vil i årets ADL-workshop gerne sætte fokus på nogle af de øvrige faktorer, der også har betydning for borgerens forudsætninger for at indgå i et ADL-undervisningsforløb.

Der er mange faktorer udover det nedsatte syn, der kan have betydning for borgerens evne til at kunne indlære nyt og erhverve sig nye ADL-færdigheder. Det kan være faktorer som angst, OCD, sanseapparatet generelt - herunder høre-, føle-, lugte- og smagssansen, den taktile, vestibulære, og propriocepti-ve sans, andre fysiske lidelser som tremor, parese, gigt, osteoporose eller kommunikative udfordringer i forbindelse med f.eks. afasi.

Vi vil i denne workshop sætte fokus på sanseapparatet og angst og i fællesskab blive klogere på, hvordan vi sikrer os, at vi får udredt for disse elementer og dermed kan planlægge den mest hensigtsmæssige ADL-intervention og undervisning efterfølgende.

 

  • Oplæg om sansernes betydning i et ADL-perspektiv.
  • Gruppearbejde.
  • Oplæg om angst ved ADL med efterfølgende gruppearbejde.
    v/ Maria Krøl, psykolog, IBOS.
  • Fælles opsamling.

Tovholdere: Karin Gøbel Davies, Astrid Berthelsen og Tove Jespersen, Center for Kommunikation, Herning.

Spor 7: Syn og it

09.00 - 12.00Tovholdere: Anders Fynbo Mortensen, Jesper Kryger og Uffe Wever Pedersen, Synscentralen Vordingborg.

Fælles
12.00 - 13.00Frokost.
13.00-13.45Oplæg (beskrivelse følger snarest muligt).
14.00 - 15.45

(Der indlægges pause)
Oplæg fra øjenlæge.
Tema: Arvelige nethindesygdomme (typer, genetik og behandlingsmuligheder).
v/ Mette Berthelsen.
16.00 - 16.30Fælles opsamling og afslutning.

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Udviklingsmedarbejder
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Elsebeth Mortensen

Elsebeth Mortensen

Psykolog
Tlf.: 39 45 23 26

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune