Synsfaglige Netværksdage

Foto af en workshop til DTHS synsfaglige netværksdage

Den 22. og 23. november 2017 afholder DTHS Synssøjlen de årlige synsfaglige netværksdage i samarbejde med IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede.

Netværksdagene er for alle, der arbejder med mennesker med synsnedsættelse eller blindhed i Danmark.

Formålet med de fælles netværksdage er, at alle synsprofessionelle får mulighed for at deltage i relevante faglige netværk eller vælge de faglige netværk ud, som de finder relevante for dem selv. Det er i høj grad op til deltagerne at udvikle de faglige netværk, så de bliver brugbare og givtige fremover.

På netværksdagene stiller vi gennem workshops, oplæg, plenumdiskussioner og fælles netværksdannelse skarpt på relevante og aktuelle emner inden for synsområdet.

Programmet for DTHS Netværksdage 2017 opdateres løbende.

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Udviklingsmedarbejder
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Elsebeth Mortensen

Elsebeth Mortensen

Psykolog
Tlf.: 39 45 23 26

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune