Netværksdag indenfor fysioterapi, ergoterapi og massage

Foto af en massør

Arbejder du med fagene fysioterapi, ergoterapi og massage? Og har du en synsnedsættelse? Så deltag og få sparring i et unikt netværk med andre om hjælpemidler, ny teknologi og andre relevante områder.

Den 23. januar inviterer IBOS alle som er enten studerende, jobsøgende eller i erhverv indenfor fysioterapi, ergoterapi og massage. Formålet er at netværke, lære hinanden at kende, finde frem til hvilke ønsker I som deltagere har til netværket, og udveksle erfaringer om ny teknologi, hjælpemidler, kompensatoriske teknikker mm. Der vil både være oplæg, gruppedrøftelser og mulighed for hands-on i forhold til teknikker og hjælpemidler.
 
Netværksdagen afholdes lørdag den 23. januar 2016 kl. 11.00-17.00.
Sted: Instituttet for Blinde og Svagsynede, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup

 
Foreløbigt program:
11.00: Velkomst og præsentationsrunde
12.00: Orientering fra konferencen ”Persons with visual impairments as physiotherapists - International Seminar” i Finland, hvor vi havde 4 deltagere fra Danmark med.
12.20: Frokost.
13.20: Hvordan ønsker vi at bruge vores nye netværk? Ønsker og forslag udarbejdes i grupper.
14.20: Pause.
14.30: Workshops. Vi laver tre stationer, og deler os i 3 grupper, som har 3 kvarter til hver station.

1. station: Tips og tricks til observation og kommunikation. Udveksling af kompensatoriske teknikker indenfor de tre fagområder.

2. station: Dialog med IBOS' IKT-konsulenter og ergoterapeuter omkring ny teknologi til fagene. Deltagerne fortæller om den nye teknologi de møder i uddannelsen og på jobbet, og IBOS' medarbejdere tænker med i forhold til eventuelle udfordringer og løsninger.
Derudover vil der være korte oplæg omkring apps og ny teknologi.

3. station: Information om 3. station kommer snarest. Vi arbejder bla. på at invitere nogle hjælpemiddelforhandlere.
 
I er alle velkomne til at komme med idéer til programmet, så vil vi tage dem med i vores planlægning. Vi kan dog ikke love at alt kan rummes, da vi har begrænset tid.

Arrangørgruppen består af Stine Bregenhøj, Niels Øhrstrøm, Lene van der Keur, Lykke Vedsted, Birgit Christensen og Anne Bjørkmann.
IBOS refunderer udgifter til transport med billigste offentlige transportmiddel, og der vil være sandwich til frokost.
 
Vi håber at rigtig mange har mulighed for at deltage i netværksdagen. Tilmelding kan ske til studievejleder Anne Bjørkmann, e-mail: AB7L(at)remove-this.sof.kk.dk, telefon: 39 45 23 63. Sidste frist for tilmelding til netværksdagen er mandag den 4. januar 2016.

Vi glæder os til at se jer.
 

Kontakt

Anne Bjørkmann

Anne Bjørkmann

Studievejleder
Tlf.: 39 45 23 63

Tilmelding

Send en mail til Anne Bjørkmann på AB7L(at)sof.kk.dk

 

 

Logo af Københavns Kommune