Billede af studerende der rækker hånden i vejret
TilbudStartpakke.
LOVgivningBek. 1377 af 09/12/2013
Målgruppe

Elever der er optaget på og begynder en ungdomsuddannelse på gymnasialt niveau (HF, STX, HHX, HTX, EUX) eller en erhvervsuddannelse (HG, EUD, SOSU, PGU, KU ).

Varighed2 dage
Tid og stedStartpakkerne uddeles hvert år i august, konkrete datoer kommer i foråret.
Formål og Indhold

Der tilbydes to dage, der klæder dig på til at starte og gennemføre en ungdomsuddannelse efter sommerferien. Dagene består af udlevering af startpakken (SPS), instruktion og undervisning inden uddannelsesstart samt en introduktion til kompenserende hjælpemidler og strategier, og at møde andre unge i samme situation.

 

Der er to typer startpakker: en til svagsynede og en til blinde. Startpakken indeholder som udgangspunkt en bærbar PC med Office pakken og blinde- og svagsynskompenserende programmer samt en skanner/printer. Svagsynspakken indeholder desuden en lampe. Fælles for de to startpakker er, at man ved udlevering på IBOS efter behov modtager

instruktion/ undervisning i brug af hjælpemidlerne. Efterfølgende vil der blive tilbudt fjernsupport.

 

Dagene byder også på:

 • Instruktion i kompenserende hjælpemidler, fjernsupport og studiematerialer.
 • Afprøvning og undervisning i bærbart tavlekamera med CCTV
 • Udredning af læse-situationen.
 • Kendskab til brug af startpakken studieteknisk.
 • Kendskab til kompenserende forhold omkring eksamen, brug af sekretær, gruppearbejde samt andre studierelevante emner. 
 • Erfaringsudveksling med andre, der går på en ungdomsuddannelse, etablere netværk og være social på ligeværdigt niveau.
Efter kurset kan du
 • Læse studiematerialer fra Nota samt tage noter og skrive opgaver ved brug af de kompenserende programmer på startpakkecomputeren.
 • Indstille computerens programmer, så de passer til dine behov og ønsker. 
 • Navigere i og har kendskab til redskaber, der gør uddannelsen mere tilgængelig.
 • Bruge og få støtte i de netværk af andre, der går på ungdomsuddannelser.

 Du vil endvidere få kendskab til:
 

 • Scanning. 
 • NOTA, leverandør af studiematerialer.
 • Hvad du kan få bevilliget gennem SPS-ordningen. 
 • Studieteknik ved brug af synskompenserende redskaber.
 • Hvordan du bruger sekretær og kompenserende muligheder ved eksamen. 
 • Strategier i forbindelse med læsning af studiematerialer og tavleundervisningen.
FormUndervisning, afprøvning, instruktion, individuelt og i grupper.
Praktisk info

Det er gratis at deltage. Forplejning er inkluderet.

 

Bemærk! I forhold til udlevering af startpakker, at det kræver en SPS-bevilling at deltage. SPS-bevillingen søges via SPS-vejlederen på ungdomsuddannelsen. IBOS har lavet en særlig aftale med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som administrerer ordningen, som indebærer, at IBOS kan bestille startpakken allerede i juni, altså før, der er givet besked om optagelse. Det giver os mulighed for at udlevere startpakkerne i august. Det er derfor vigtigt at du ud over elektronisk tilmelding kontakter studievejleder Dorthe Randahl på e-mail: DRN(at)remove-this.ibos.kk.dk  eller telefon 39 45 25 51, hvis du skal starte på en ungdomsuddannelse. Dorthe Randahl har telefontid hver mandag kl. 12.30-13-30 og igen fra kl. 17.00-18.00.

 


IBOS refunderer transportudgifter med billigste offentlige transportmiddel. Og du har mulighed for at blive hentet på Københavns Hovedbanegård.

OvernatningDet er muligt at overnatte på IBOS, i sovesale, i forbindelse med kurset.
TilmeldingTilmelding åbner i 2018

Kontakt

Dorthe Randahl Nielsen

Dorthe Randahl Nielsen

Ungdoms- og Studievejleder
Tlf.: 39 45 25 51

Kontakt

Tina Freddie

Tina Freddie

Sekretær
Tlf.: 39 45 23 16

Tilmelding

Tilmelding åbner igen i 2018

IBOS vil altid blive bedre og for at vi kan sikre, at vi leverer den bedst mulige støtte til dig og andre unge, vil vi bede dig om at svare på nogle spørgsmål.

Du finder spørgeskemaet på dette link.

Logo af Københavns Kommune