Eksamensforberedelse på Skype

Foto af to unge mænd, der studerer.
Eksamensforbe-redelse på skypeBeskrivelse
MålgruppeElever der ønsker konkrete redskaber og strategier til eksamens forberedelse i læseferien samt til at opnå en forbedret eksamens situation. Det omfatter elever på følgende ungdomsuddannelser: STX, HTX, HHX, HF, EUX, EUD, HG og KUU.
varighed6 torsdage á 1,5 time samt forberedelse til at arbejde med konkrete redskaber og strategier.
Tid og stedDen 5. maj, den 12. maj, den 19. maj, den 26. maj, den 2. juni og den 9. juni klokken 16.00-17.30.
Hjemme hos dig selv på computer med skype-møder for flere deltagere.
Formål og Indhold

Formålet med forløbet er at give deltagerne konkrete redskaber og strategier til at læse til og gå til eksamen og forbedre indsatsen før og til eksamen. Møderne har ligeledes til mål at hjælpe elever, der lider af eksamensangst eller har haft negative oplevelser med eksamen.

Deltagerne lærer blandt andet:

 

 • Forskellige konkrete redskaber og strategier, som du kan bruge, når du læser til og går til eksamen.
 • At skabe et netværk, hvor man kan udveksle erfaringer med andre om læsning og forberedelse til eksamen samt omkring gennemførelse af skriftlig og mundtlig eksamen.
 • At øve sig sammen med andre, fx i mundtlig fremlæggelse.
 • At finde egne løsninger på de udfordringer, som et synshandicap eller eksamensangst giver.

Temaer:

 

 • Før eksamensforberedelsen
 • Eksamenslæsning
 • Eksamensangst
 • Mundtlig eksamen
 • Skriftlig eksamen
 • 24 timers opgaveskrivning

Inden for gruppen er der tavshedspligt. Der aftales ligeledes fælles spilleregler og målsætninger for møderne.

Efter kurset kan duBruge redskaberne og strategierne til eksamenslæsning i læseferien samt til at få en god eksamen eller bedre eksamensoplevelse.
Benytte dit skype erfaringsnetværk til fremtidig sparring omkring aktuelle oplevelser, ufordringer o.lign.
Form

På hvert møde vil der være fokus på ét tema og ét værktøj, som deltagerne kan bruge, når de læser og går til eksamen. Møderne er arrangeret som videomøder over Skype. Det vil sige, at man sidder derhjemme og deltager.

For at få optimalt udbytte af Skype-møderne skal du være indstillet på at:

 

 • Læse og eventuelt arbejde med det materiale, du får tilsendt to dage før hvert møde.
 • Arbejde aktivt med at afprøve ugens redskab i praksis i din hverdag.
 • Deltage aktivt og lytte til de andre unge i gruppen.
Deltagerantal4-5 deltagere
TilmeldingTilmeld dig Skype-møderne ved at skrive en mail til studievejleder Dorthe Randahl Nielsen på AB8G(at)remove-this.sof.kk.dk senest den 2. maj 2016.

 

 

 

 

Kontakt

Dorthe Randahl Nielsen

Dorthe Randahl Nielsen

Ungdoms- og Studievejleder
Tlf.: 39 45 25 51
Logo af Københavns Kommune