Er du elev eller studerende?

Er du studerende? og blind eller svagsynet kan du i denne menu finde rådgivende tekster, kurser og vejledninger i forhold til at være studerende. Hvilke rettigheder har man, hvor skal man henvende mig og meget mere kan du få svar på i nedenstående menuer.

Foto af et bord med papirer og en hånd der rækkes i vejret.

To dage hvor studerende får viden, der klæder en på til at starte på og gennemføre en videregående uddannelse, samt udlevering af startpakke.

Foto af elever der rækker hænderne op

Startpakkeudlevering til elever med synshandicap, der starter på en ungdomsuddannelse som berettiger til socialpædagogisk støtte (SPS).

Illustration af en person med briller der læser

Mød andre unge og få udvekslet erfaring og viden og om studiestøttetimer via SPS

Gå hjem møde: 24. august 2017
Tilmeldingsfrist: 16. august 2017

Foto af to unge mænd, der studerer.

Forløbet henvender sig til studerende, der ønsker at blive endnu bedre til at gå til eksamen.

Billede af en krukke, hvor der står mobilitystokke

Tilbud til studerende med nedsat syn eller blindhed ved videregående uddannelser. Studievejledningens formål er at yde bistand til at afdække den samlede studiesituation.

 

Billede af underviser og kursist der sidder med en iPad

Rådgivende tekst om det at finde den rigtige uddannelse og erhverv.

Billede af en studerende med synshandicap der bruger lup

Rådgivende tekst om studietiden, mest henvendt mod nogle af de praktiske forhold der er gode at kende til som borger, der er blind eller svagsynet.

Foto af bord med arbejdspapirer

Rådgivende tekst om det at samarbejde med dine seende studiekammerater.

Foto af bord med arbejdspapirer

Rådgivende og vejledende tekst om det at skulle arbejde i grupper på de forskellige uddannelser. Gruppearbejde er en arbejdsform som bliver mere og mere udbredt. 

Foto af en mobil og lup

Man kan søge om at få sekretariatsbistand under sin uddannelse. Læs om valg af sekretær, sekretæropgaver og procedurer her.

Foto af kalender med forstørret skrift

Lær at benytte forskellige læsestrategier og notatteknikker ved studielæsning og få større bevidsthed omkring egen læsning og valg af strategier i forhold til læseformålet.

Kurset holdes igen i 2018.

Billede af en graduation hat

Kursus for afgangsklasser på vej til vidergående uddannelse - et tilbud til blinde og svagsynede elever i ungdomsuddannelsernes afgangsklasser.

Foto af en ung pige med sin førerhund

Gratis 2 dages kursus til blinde og svagsynede der er i overgangen mellem uddannelse og arbejdsmarkedet eller ledige jobsøgende. Formålet er at få viden om de særlige ordninger, der eksisterer og derved komme tættere på arbejdsmarkedet.

Kursusdage: 26. og 27. april 2017.
Tilmeldingsfrist: 27. marts 2017.

Foto af blå badge med hvid mand med stok

Læs om eksamensvejledningen, der indeholder retningslinier vedrørende alt relevant i forhold til at gå til eksamen som blind elev eller studerende. 

Foto af forskellige lupper

Læs om eksamensvejledningen, der indeholder retningslinier vedrørende alt relevant i forhold til at gå til eksamen som svagsynet elev eller studerende.

Bilede med hvid baggrund og teksten studievejledningens diskussionsforum

Studielisten er et online diskussions-forum for blinde og svagsynede studerende. Her kan man stille spørgsmål og dele gode råd og erfaringer med hinanden. IBOS' studievejledere deltager også og svarer på spørgsmål og kommer med nyttige tips og erfaringer.

Logo af Københavns Kommune