Projekt fra Jord til Bord

Billede af projekt Fra Jord til Bord

IBOS har siden 2009 haft en aktivitet og samværsgruppe, efter servicelovens § 104 Aktivitets og samværstilbuddet er til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet er at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår.  IBOS' aktivitets og samværsgruppe står bag projekt “Fra jord til bord” der er støttet med fondsmidler fra Pensionsstyrelsen.

“Fra jord til bord”  er et treårigt projekt med fokus på at øge livskvalitet, personlig udvikling og samfundsdeltagelse. Dette sker igennem et forløb med læring om kost, økologi og bevægelse. “Fra jord til bord” vil blandt andet inddrage borgeren i aktiviteter som at købe ind, dyrke råvarer og skabe et bæredygtigt produkt, der strækker sig fra plukning af æbler til opstarten af et æblemosteri. Der lægges i projektet vægt på “learning by doing” hvilket vil sige, at borgeren er med i alle dele af processen fra start til slut. Fra at have hænderne i jorden til at smage det endelige produkt.

Baggrund for projektet

Mange blinde og svagsynede har særlige udfordringer i forbindelse med kost og motion. De har større risiko for ikke at få en god og derfor varieret kost og får ikke altid den nødvendige motion. Dette viser en SFI rapport fra 2010 om blinde og stærkt svagsynedes barrierer for samfundsdelta-gelse. Rapporten viser også at det kan ændres og det er et af målene med projekt “Fra jord til bord”. Der vil være fokus på øget kropsbevidsthed gennem fysisk aktivitet og på information om næring, kvalitet, hygiejne, økologi mv. Igennem hele projektet vil netop alle andre sanser end synet være i centrum både det at smage, føle, høre og dufte. Deltagerne vil igennem projektet opleve venskab, fællesskab og samspil med andre, samtidig med, at man har medansvar i skabelsen af forskellige produkter.

 

Kontakt

Anna Grabowski Öberg

Anna Grabowski Öberg

Teamleder, Værksted og Aktivitet
Tlf.: 39 45 23 33
Logo af Københavns Kommune